Biyoservice,kutahya,hasere,ilaclama
Çevre Sağlığı Teknikeri Gülhan Çuhadar Vefat Etti

Çevre Sağlığı Teknikeri Gülhan Çuhadar Vefat Etti

Çevre Sağlığı Teknikeri Gülhan Çuhadar Vefat Etti Ankara Gazi Üniversitesi Çevre Sağlığı Mezunu ve Düz
Ana Sayfa Güncel Haber 31 Ocak 2021 854 Görüntüleme

Ali Durdu Yazdı – Çevre Sağlığı ve Yıpranma

Bir Çevre Sağlıkçının kaleminden dökülenler yazı dizisinin beşinci yazısı elimize ulaştı.

Meslektaşımız Ali Durdu’nun Çevre Sağlığı ve Yıpranma konulu yazısını size ve kamuoyuna sunuyoruz.

YIPRANMA HAKKI SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN KANUNİ BİR HAKSA EĞER; O HAK EN ÇOK #ÇEVRE #SAĞLIĞI #TEKNİSYENİ VE #TEKNİKERLERİMİZİN HAKKI OLMALIDIR.
Bilindiği üzere; Sağlık Bakanlığımızın tüm merkez ve taşra teşkilatlarımızda can siperane bir şekilde insan ve çevre Sağlığı hizmeti yürüten Çevre Sağlığı Teknisyeni meslektaşlarımız unvan olarak Sağlık Memuru kadrosunda, branş olarak ta Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak çalışmaktadır.
Çevre Sağlığı Teknikeri meslektaşlarımız ise unvan olarak Sağlık Teknikeri kadrosunda, branş olarak ta Çevre Sağlığı Teknikeri olarak çalışmaktadır. Diğer kadro ve branşlarda görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımız gibi meslektaşlarımız Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarımızın tamamında mesleki görevlerinin yanı sıra diğer hizmet alanlarında da devleti ve milleti için her türlü zorluğa göğüs gererek çalışmakta ve birçok zorluğa maruz kalarak bilakis yıpranmaktadır.
Hepimizin malumu olduğu üzere Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasaya istinaden ilk defa yıpranma hakkına kavuşan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) elde edecek. Bu şekilde elde ettikleri FHSZ, beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün uygulanması teorik olarak birçok sağlık çalışanı meslektaşımıza yıpranma hakkı verirken Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bu listede yer alan unvanlar arasında sağlık hizmeti sınıfında olup ancak insan sağlığına ilişkin hizmetlerde bulunan Biyolog, Çevre Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Yaşlı Bakım Teknikeri ve Evde Hasta Bakım Teknikeri gibi unvanlara yer verilmemiştir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nda Psikolog unvanında görev yapan çalışanların fiili hizmet süresi zammından yaralanabilmesi için Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası’na sahip olması gerekliliğini bir şart olarak sunarken, Sağlık Bakanlığı uzun süredir Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası programının eğitimi ve sınavı yapılmamakta. Sınavın yapılmaması sebebiyle bu sertifikayı alamayanlar yıpranma hakkı kapsamının dışında tutulan diğer kadro ve unvanlarda çalışan Sağlık Çalışanlarımız da olduğu gibi mağdur edilmişlerdir.
Sağlık Çalışanlarımızın yıllar yılı beklediği “#YIPRANMA” payı hakkı 3 ağustos 2018 tarihinde çıkan 5510 sayılı Kanuna beyanen çıkmıştır. Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği yıpranma hakkı bu mevcut yasa ile kendilerine verilmiş oldu. Sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da bu uygulamanın nasıl olacağına açıklık getirdi.
Kamuoyunda “#Yıpranma” olarak adlandırılan, fiili hizmet süresi zammıyla erken emekli olabilmek için 3600 gün çalışmak gerekecek. 3600 gün hesabında ise sadece fiilen insan sağlığıyla ilgili işte çalışılan süreler dikkate alınacak denmiştir. Mevcut kanuna istinaden açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) “Filen insan sağlığıyla ilgili işte çalışılan süreler dikkate alınacak demiştir.” Bu sağlık çalışanlarını kategorize edici yorumla; Sağlık çalışanları yıpranma payını hak eden yada etmeyen olarak iki gruba ayrılmıştır.
İyi de yıllar yılı Sağlık Hizmetlerinin bir ekip işi olması hasebiyle sağlık çalışanlarımız farkı zamanlarda, farklı sağlık kuruluşlarında #BirinciBasamak ve #İkinciBasamak diye adlandırdığımız hastane ve taşra teşkilatlarımızda bir fil hem Tedavi edici hizmetlerinde hem de Koruyucu Aile Hekimliği kapsamında görev yapmışlardır. Kimin nerde, ne zaman, hangi şartlarda, nasıl çalıştığını? Hesap etmeden filen insan sağlığıyla ilgili işte çalışılan süre dikkate alınacak denmiş olması bu kanunun eksik yorumlanmasının bir neticesidir. Bu yoruma göre;
– Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi
– Biyokimyager
– Bakteriyolog
– Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
– Anatomist
– Hekim-Pratisyen
– Aile Hekimi
– İşyeri Hekimi
– Tıbbi Biyokimya Uzmanı
– Fizyolog
– Tıbbi Patoloji Uzmanı
– Genel Cerrahi Uzmanı
– Diğer Uzman Tıp Doktorları
– Halk Sağlığı Hekimi
– Mütehassıs Cerrah
– Mütehassıs Hekim
– Acil Tıp Uzmanı
– Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
– Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
– Çocuk Alerji Uzmanı
– Çocuk Cerrahisi Uzmanı
– Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
– Çocuk Hastalıkları Uzmanı
– Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
– Çocuk Onkolojisi Uzmanı
– Çocuk Üroloji Uzmanı
– Dermatoloji Uzmanı
– Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
– Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
– Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı
– Geriatri Uzmanı
– Göğüs Hastalıkları Uzmanı
– Göğüs Cerrahisi Uzmanı
– Göz Hastalıkları Uzmanı
– Hematoloji Uzmanı
– İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
– Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı
– Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı
– Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı
– Medikal Onkoloji Uzmanı
– Nefroloji Uzmanı
– Nöroloji Uzmanı
– Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
– Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı
– Prevantif Onkoloji Uzmanı
– Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
– Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
– Romatoloji Uzmanı
– Spor Hekimi
– Temel Onkoloji Uzmanı
– Üroloji Uzmanı
– Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)
– Yoğun Bakım Uzmanı
– Adli Tıp Uzmanı
– Alerji Uzmanı
– Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı
– Çocuk Psikiyatri Uzmanı
– Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı
– Gastroenteroloji Uzmanı
– Halk Sağlığı Hemşiresi
– Hemşire
– Meslek Sağlığı Hemşiresi
– Uzman Hemşire
– Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)
– Hemşire-Ameliyathane
– Hemşire-Klinik
– Başhemşire
– Diyabet Eğitim Hemşiresi
– Hemodiyaliz Hemşiresi
– Enfeksiyon Hemşiresi
– Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi
– Kemoterapi Hemşiresi
– Nitrisyon Hemşiresi
– Poliklinik Hemşiresi
– Rehabilitasyon Hemşiresi
– Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi
– Hemşire (Dişçilik)
– Steriliazyon Hemşiresi (Dişçilik)
– İşyeri Hemşiresi
– Hemşire (Kreş-Anaokulu)
– Hemşire (Sağlık Ocağı)
– Hemşire (Periodontoloji)
– Yoğun Bakım Hemşiresi
– Acil Hemşiresi
– Çocuk Hemşiresi
– Hemşire (Yenidoğan)
– Hemşire (Kan Alma)
– Diğer Hemşireler
– Sağlık Memuru
– Ebe
– Ebe (Sağlık Ocağı)
– Ebe Yardımcısı
– Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)
– Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı
– Diş Hekimi
– Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi
– Endodonti Uzmanı
– Oral Diagnoz Ve Radyoloji Uzmanı
– Ortodonti Uzmanı
– Pedodonti Uzmanı
– Periodontoloji Uzmanı
– Protetik Diş Tedavisi Uzmanı
– Eczacı
– Eczacı (Ameliyathane)
– Eczacı (Depo İlaç)
– Eczacı (Klinik)
– Eczacı (Majistral)
– Eczacı (Sıhhi Sarf)
– Endüstriyel Eczacı
– Diğer Eczacılar
– Fizyoterapist
– Fizyoterapist-Spor
– Terapist (Rehabilite)
– Ergoterapist
– Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
– Diyetisyen
– Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)
– Odyolog
– Dil ve Konuşma Terapisti
– Podiatrist/Podolog
– Osteopat
– Psikolog (Klinik)
– Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı
– Radyoterapi Teknikeri
– Diyaliz Teknikeri
– Perfüzyonist
– Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
– Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni
– Patoloji Laboratuvar Teknikeri
– Eczane Hizmetleri Teknikeri
– Diş Protezcisi
– Diş Protez Teknisyeni
– Diş Protez Teknikeri
– Pedodonti Diş Protez Teknikeri
– Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni
– Protez ve Ortez Teknikeri
– Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni
– Hemşire Yardımcısı
– Ağız Ve Diş Sağlığı Teknikeri
– Ağız Ve Diş Sağlığı Teknisyeni
– İş Ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri)
– Fizyoterapi Teknikeri
– Elektronörofizyoloji Teknikeri
– Acil Tıp Teknisyeni
– Anestezi Teknisyeni
– Anestezi Teknikeri
– Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri
– Odyometrist e kadar tüm branşlarda görev yapan Sağlık Çalışanını “Yıpranma” payında hak sahibi görülürken; Çevre Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Yaşlı Bakım Teknikeri ve Evde Hasta Bakım Teknikeri, Biyolog, psikolog gibi unvanlara ya! yer verilmemiş yada Yıpranma payından yararlanmaları sertifika şartına bağlanmıştır. Bu durumun gözle görülür, elle tutulur hiçbir gerekçesi olamaz.
Bir fiil insan ve Çevre Sağlığı sorunlarının giderilmesi için Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri meslektaşlarımız görev tanımları içinde; Sağlık Bakanlığımızın tüm merkez ve taşra teşkilatlarımızda can siperane bir şekilde insan ve çevre Sağlığı hizmeti yürüten Çevre Sağlığı Teknisyeni meslektaşlarımız diğer kadro ve branşlarda görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımız gibi Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarımızın tamamında mesleki görevlerinin yanı sıra diğer hizmet alanlarında da devleti ve milleti için her türlü zorluğa göğüs gererek çalışmakta ve birçok zorluğa maruz kalarak bilakis yıpranmaktadırlar.
Bilinenlerin ötesinde Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikerlerimiz insan ve çevre Sağlığı sorunlarının giderilmesi için kendi görev tanımları ve sorumlulukları içinde;
– Toprak, su ve atık örnekleri toplamak,
– Doğal Mineralli ve İşlenmiş Doğal Sularla ilgili kurulacak tesis kuruluşlarında standartları oluşturup, görüş vermek,
– Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlükleri nezdinde Su Sanitasyon programlarında çalışmak.
– Köy ve kentlerde insanı Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında halkın Sağlıklı Su içmesi için Su Depolarının ve kaynaklarının denetim ve yer tespitlerini yapmak,
– Mikroskop veya test cihazlarını kalibre etmek,
– Mevcut çevre sağlığı problemlerini çözmek üzere toplanan numuneleri incelemek,
– Tespit edilen çevre sorunlarının kaydını tutmak ve ilgili birimlere raporlama yapmak,
– Çevresel ihlallerle ilgili şikâyetleri araştırmak,
– İhlal ve icra kararları uyarınca yasal işlem başlatmak,
– Yasa ve yönetmeliklere uygunluğu tespit etmek için saha araştırması düzenlemek,
– Tıbbi atıkları denetlemek,
– Hava ve gürültü kirliliği ölçümü gerçekleştirmek,
– Su dezenfeksiyonunu sağlamak,
– Çevre kirliliği ya da radyasyonun izlenmesi için araştırmalar yapmak,
– Kirletici maddelerin varlığı ve konsantrasyon seviyesini tespit etmek için numuneleri incelemek,
– Kamu görevlilerine çevre sağlığı konusunda danışmanlık yapmak,
– İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarına katılmak,
– 2004 Yılı öncesi Sıhhi ve Gayrı Sıhhi Müesseselere Ruhsat vermek,
– Yine aynı şekilde Sıhhi müesseselerin denetimiyle birlikte Gıda Denetimleri yapmak,
– Mülkü Amirlikler nezdinde oluşturulan inceleme komisyonlarında bağlı bulundu kurum ve mevzuatlar doğrultusunda insan ve Çevre Sağlığı yönünden görüş vermek.
– Su ishale hatları ve Baz istasyonlarının Geçici ve Kesin Kabullerinde yer almak,
– Mezarlıklarla ilgili mesafe tayini ve yer seçimi yapmak,
– Eczane denetimleri,
– Biosidal ürünlerin denetimi ve kullanımıyla ilgili eğitimler vermek,
– İlgili standartlar doğrultusunda oyuncakların denetimi yapmak olarak listeyi uzatabiliriz.
Görüldüğü üzere tabiri caizse insanın doğumundan, ölümüne kadar aldığı her hizmette Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikerleri her türlü imza sorumluluğunun altına girerek zor şartlarda devleti ve milleti için hizmet yapmaktadırlar. Yukarda saydığımız iş ve işlemlerin hangisi ya da hangileri; ” Filen insan sağlığıyla ilgili iş değildir ki, Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikerleri “YIPRANMA” hakkından muaf tutularak görmezden gelinilecektir. Tüm Sağlık Çalışanlarımız da olduğu gibi Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikerlerimizde yıpranma da en doğal hak sahibidirler. Hakları verilmelidir.
Yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren yıpranma hakkı İdarecisinden tut tüm Sağlık Çalışanına diğer kurumlarda nasıl uygulamamışsa Eski çalışan, yeni çalışan denemeden 2008 Yılında getirilen yeni kriterler filen hizmeti bulunan her Sağlık Çalışanlarımızın hafta sonu, milli ve dini Bayram tatil günlerindeki çalışmalarını görmezden gelerek Sağlık Çalışanlarımız yıpranma hakkından yararlanabilmek için yıpranma kapsamındaki işte fiilen çalışılan günler dikkate alınıyor. Bu da hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günlerinin düşülmesi ve yok sayılması demektir.
Bu nedenle, tam ay çalışan Sağlık Çalışanlarımız bile ayda en fazla 26 gün için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecekler gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Yılda üç hafta yıllık izin yaptığı var sayılan bir kişinin, yıpranma kapsamında her yıl fiilen 291 gün çalıştığı kabul edilirse, 3600 güne ulaşmak için yaklaşık 12,5 yıl çalışması gerekmektedir. Bir kamu çalışanın yıllık izin hakkı yıl içindeki yıpranmışlığının giderilmesi ve kafasını toparlaması içindir. Kanunen çalışma saatleri içindeki hakları nasıl ki, kanuni bir haksa yıllık izin konusunda ilgili kanunun verdiği bir hak olarak görülmeli ve kullandığı yıllık izin çalışma süresine dahil edilerek şekilde bir hesaplama yapılmalıdır.
Düşünebiliyor musunuz ki; Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki her 360 güne 60 gün yıpranma hakkı elde edilirken, bunun yarısı kadar süre yaş haddinden indirilecek. Bu durumda yaş haddinden 12 ay indirilebilmesi için fiilen 4320 gün çalışmak gerekecek. Yıpranma kapsamında yılda 291 gün çalışıldığı var sayımıyla 4320 güne 15 yılda ulaşılabilecek. Başka bir ifadeyle, idarecilik yapmayıp, uzun süreli rapor kullanmamak şartıyla, insan sağlığıyla ilgili işlerde 15 yıl çalışanlar 1 yıl erken emekli olabilecek. Böyle bir durum için keşke Sağlık Çalışanlarımızı hiç ümit vermeseydiniz demek geçiyor içimizden.
Sağlık çalışanlarının yıllardır talebi olan yıpranma payının eksikliklerinin giderilmesi ve geriye dönük uygulanması konusunda gerekli düzenlemeler yapılarak diğer tüm kurumlarda olduğu gibi Sağlık Çalışanlarımız içinde şart aranmaksızın çalıştıkları yıllar göz önünde bulundurularak 5 yıla 1 yıl denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. Yıpranma payının geriye dönük olarak düzenlenmesi ve insan sağlığını ilgilendirdiği halde, yıpranma payı alacaklar arasında gösterilmeyen Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikerleri başta olmak üzere diğer branşların da yıpranma payına dahil edilmesini bir zorunluluk arz etmektedir. Tüm sağlık çalışanlarının hafta sonu çalışmalarının yıpranma payına esas kabul edilmemesi yönündeki SGK duyurusundaki maddenin yürürlüğünün durdurulması ve iptal edilmesi önem taşımaktadır.
Konuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu kendisine yapılan başvuruları bir an önce sonuçlandırarak yıpranma payından haksız bir şekilde harici tutulmaya çalışılan başta meslektaşlarımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızı kapsayacak şekilde geriye yönelik olarak verilmelidir.
Sağlık hizmetinin doğası gereği yıpranma hakkından harici tutulmaya çalışılan meslektaşlarımız ile birlikte diğer harici tutulmaya çalışılan sağlık hizmet çalışanlarımız doğrudan insan hayatını ilgilendiren hizmetler olduğu ve süreklilik arz ettiğinden pek çok riski mesleki olarak görev yaptıkları hizmet alanlarında barındırmakta ve söz konusu mesleki yıpranmaya maruz kalmaktadırlar.
Sağlık çalışanları için verilecek fiili hizmet süresi zammı hakkının, yıllardır süregelen bir mağduriyetin çözümünü sağlayacağı, bunun için geriye dönük olarak bu haktan yararlanılmasının sağlanmasının tüm Sağlık Çalışanlarımızda olduğu gibi Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikerleri meslektaşlarımızın ve diğer branşlardaki Sağlık Çalışanlarımızın da dahil edilmesi yıpranma payının ruhuna uygun olacaktır.
Sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak bir #EKİP işi olması hasebiyle tüm Sağlık çalışanlarımızın kendi meslek hizmetlerini yürütürken yıllardır yıprandığı, tükendiği, şiddete maruz kaldığı, radyasyon sebebiyle risk altında olduğu Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikeri meslektaşlarımız kış, yaz demeden her türlü zor şart altında gezici Sağlık personeli olarak insan ve çevre Sağlığı için hizmet ettikleri ve diğer branşlardaki Sağlık Çalışanlarımızın da enfeksiyon tehlikesi altında görev yaptıklarını hiç kimse hatırından çıkarmamalı ve tüm bunların üzerine bir çizgi çekerek, geçmişte yaşanan yıpranmışlığı yok saymanın doğru bir yaklaşım olmayacağını açık bir şekilde ifade etmeliyiz.
Tüm eksik yanlarına rağmen Sağlık Çalışanlarımıza uygulanmaya çalışılan yıpranma payının, 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren geçerli olacak şekilde, geriye dönük olarak tüm Sağlık Çalışanlarımız için hesaplanması zaruri bir gerekliliktir.
Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için insan sağlığına ilişkin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde bulunmasını şart koşulmuştur. Fiili hizmet süresi zammından sağlık hizmetleri sınıfında olan hangi unvanların yararlanacağı liste halinde duyurulmuş, ancak liste incelendiği zaman bazı unvanların sağlık hizmetleri sınıfında koruyucu, teşhis ve rehabilite edici hizmette bulunmasına rağmen listede yer verilmediği görülmüştür.
Bu fiili hizmet zammından yararlanan unvanlar arasında sayılıp, farklı görevler yürüten enfeksiyon hemşiresi, eğitim hemşiresi, kan alma hemşiresi, TİG birimi, Kalite Birimi gibi sağlık hizmeti ile ilintili birimlerde çalışan personelin bazı illerde fiili hizmet süresi zammından yararlanamadığını bilinmektedir.
Dile getirilen bütün bu eksik hususlar göz önüne alınarak, Sağlık çalışanlarının tek yürek yıllardır talep ettikleri yıpranma payının uygulanmasına yönelik bir ayrım yapılmadan, çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olmadan tüm Sağlık Çalışanlarımızın yıpranma hakkı kendilerine verilmelidir. Bahsedilen görev ve unvanları yürüten sağlık çalışanlarının, başta koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere sağlığın farklı alanlarında hizmet vermektedir.
Sağlık çalışanlarımız, ihtiyaca binaen yıl içinde kurum içerisinde ya da kurum dışında farklı görev ve nöbetler verilmektedir. Hiç kimse Bunları görmeden bir kanuni düzenleme yaptık diyemez. Bu ilgili yasa tüm eksikleriyle birlikte gözden geçirilerek tüm branşlarda Sağlık Çalışanlarımızı içine alacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve herkes YIPRANMA hakkından yapılandırılmalıdır.
Bütün bu kolayları genel bir bütünlük içerisinde değerlendirdiğimizde; Bugün hepimizin malumu olduğu üzere devlet ve millet olarak topyekün KOVİD19 Salgını ile takdire şayan bir şekilde mücadele vermekteyiz. Bu şerefli mücadelenin en ön saffında da mesleğimizin bir gereği olarak biz Sağlık Çalışanları olarak; “#İNSANIMIZIN #SAĞLIĞINININ #KORUNMASI” için bir fiil Doktoru, Hemşiresi, Sağlık Memuru, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Biyoloğu, Röntgen Teknisyeni ve diğer tüm meslek branşlarımızla birlikte hastanelerde ve Filyasyon sahasında fiilen insan Sağlığını korumak için, içinde bulunduğumuz küresel salgın hastalığı Kovid19 Virüsünden kurtulmak için hiçbir meslek ve branş ayrımı yapmadan cansiperane bir şekilde mücadele vermektedir. Durum bu kadar açık ve net oradayken Sağlık Çalışanlarımızın bir kısmını yıpranma için hak sahibi görürken, bir diğer kısmını hak sahibi görmemek için kör, sağır ve hissiz olmak gerekir.
Bilindiği üzere #Çin’in Hubei eyaletinde yer anan Wuhan kentinde ortaya çıkan #Kovid19 Virüsünün ülkemizde 13 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülmesiyle birlikte küresel dünyada varolan ve yıllar yılı birikmiş olan Çevre Sağlığı sorunlarının nelere mal olabileceğini tüm Dünya insanlık alemi olarak net bir şekilde görmüş ve anlamış olduk.
Ülke ve millet olarak bazı şeylerin farkına varmamız için illaki doğal kaynaklarımızın yok olmasını ve Çevre kirliliklerinin önü alınamaz hale gelmesini beklemeden çevre Sağlığının ne demek olduğunu ve İnsan ve Çevre Sağlığı sorunlarının ortadan kaldırılması için mücadele veren Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikeri meslektaşlarımızın değeri bilinerek, hakları göz ardı edilmemeli ve şu an Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan SAYILARI kat kat artırılarak gerekli olan YETKİ ve BİLGİ etkinlikleri artırılmalıdır.
Bu hassasiyet içerisinde Sağlık Çalışanlarımıza verilen yıpranma hakkından ayrı tutulmaya çalışılan Çevre Sağlığı Teknisyenlerimizin sorunlarını dile getirmek için ele aldığımız bu yazının Çevre Sağlığı Teknisyen/teknikeri meslektaşlarımızın birikmiş olan sorunlarına çözüm yolu açması ve konuyla ilgi bir Sivil Toplum örgütü olan Sendikalarımızın, Siyasi Parti gruplarımızın, Çevre Sağlığı meslek kuruluşlarımız ve platformlarımızın Sağlık Bakanlığımızla birlikte İdari Yöneticilerimiz nezdinde daha iyi anlaşılması ve bu konuların ciddi bir şekilde ele alınarak hem bu yıpranma konusu hakkında hem de Sağlık Çalışanlarımız bugün diğer kamu çalışanlarımıza göre çok daha düşük maaş almaktadırlar.
Sağlık Çalışanlarımızın birikmiş sorunlarının çözülmedi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için gece, gündüz demeden can siperane bir şekilde Kovid19 Salgınında görev yapan Sağlık Çalışanlarımıza hemen Seyyanen bir MAAŞ artışı yapılması, Döner Sermaye Ek Ödeme adaletsizliğini düzelterek #TEKKALEM’de insanca yaşayacakları bir MAAŞ verebilirsin,, uzun bir zamandır söz verilip ancak bir türlü kendilerine verilmeyen 3600 #EK Gösterge sözünün tutabilmesi, mesleğinden dolayı vefat etmiş, dert sahibi olmuş Sağlık Çalışanlarımız için KOVİD19 Hastalığını #MESLEKHASTALIĞI Statüsüne alabilmesi, Sağlık Çalışanlarımızdan alınan %15 ile 37 yi bulan oranlarda kesilen #VERGİ kesintilerini makul bir rakamda sabitlenebilmesi, Kovid19 Salgını döneminde Sağlık Çalışanlarımızın çalışma sürelerinin #FAZLAMESAİ ücretlerine yansıtılması, Gezici Çevre Sağlığı Teknisyenlerimiz başta olmak üzere diğer gezici personellerimizin gezi paraları, yolluk, harcırah, yazın güneşin sıcağında, kışın yağmurda ve karda görev yaptıklarını düşünerek Ayni ve Nakti olarak verilen #GiyimKuşamYardımlarında ve diğer ödemelerinde bir iyileştirmeye gidebilmesi için hem kamuoyu oluşturmak hem de çözüm üretmek için herkesin inisiyatif alması öncelikli dileğimizdir.
Aksi takdirde bugün Sağlık Çalışanlarımızın kanuni bir takım kazanımları ve Alın teri emekleri görmezden gelinerek gasp edilmektedir. Sağlık Çalışanlarımız artık ALKIŞDAN ziyade, artık kendilerinin de bir #ROBOT değil, #İNSAN olduklarının hatırlanarak bu güne kadar verilmeyen haklarının ivedi bir şekilde verilmesini istemektedirler.
Bugün resmi rakamlara göre yaklaşık 150 Bine yakın Sağlık Çalışanı meslektaşımız Kovid19 Hastalığına tutulduğunu, yüzlercesinin bu salgın hastalıktan dolayı vefat ettiğini, birçoğunun da hâlihazırda ağır tedaviler gördükleri ayan beyan ortadadır.
Sayın Cumhurbaşkanımız #Recep #Tayyip #Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın #Fahrettin #KOCA beyin her defasında Sağlık Çalışanlarımızın emeklerini hiç kimse görmezden gelemez açıklamalarına güveniyor ve Sağlık Çalışanlarımızın haklı sesini duyduklarına inanarak tüm Sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için gereğini yapacaklarına olan inancımız tamdır.
Sözlerime burada son verirken Doktorundan, Hemşiresine, Hemşiresinden Sağlık Memuruna, sağlık Memurundan Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Röntgen teknisyenine kadar salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden tüm #SağlıkŞEHİT’lerimizi kalbimize gömdük derin bir üzüntüyle minnet ve saygıyla bir kez daha içimiz acıyarak anıyor, içinizden biri #ÇevreSağlığıTeknisyeni Ali #DURDU olarak kamuoyuna saygı ile duyurulur. 30/01/2021

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Biyoservice,kutahya,hasere,ilaclama
| ÖzTürkTASARIM.com |