Biyoservice,kutahya,hasere,ilaclama
Ankara Merkezli Çevre Sağlıkçılar Derneği Kuruldu.

Ankara Merkezli Çevre Sağlıkçılar Derneği Kuruldu.

Ankara Merkezli Çevre Sağlıkçılar Derneği Kuruldu. 3 Şubat 2023 tarihinde Çevre Sağlığı Mesleğini oluştu
Ana Sayfa Güncel Haber 9 Ekim 2018 1671 Görüntüleme

Bizi Gururlandırdın Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN

Bizi Gururlandırdın Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN

1991 Ankara Keçiören Çevre Sağlığı Meslek Lisesi Mezunu olan Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN 18.Türk Tarih Kurumu Kongresine katıldı.

1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 18. TÜRK TARİH KURUMU KONGRESİ’ne, “1935-1950 Yılları Arasında Kaleme Alınan CHP Parti Müfettiş Raporlarının Yerel Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi: Batı Anadolu Örneği” başlıklı bildiri ile kaktı sundu.

1991-1995 arası Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak görev yaparken Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kazanıp bitiren Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN’a gelecek hayatında başarılar dileriz. Bizi Gururlandırdın.

Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN Kimdir?

Mehmet Karayaman, 1972 yılında Konya’da doğdu. İlkokulu, Beyşehir-Üzümlü Merkez İlkokulunda, ortaokulu, Konya merkezde bulunan Mevlana Mehmet Karacihanlar Ortaokulunda tamamladı. 1991 yılında Ankara Keçiören Çevre Sağlık Meslek Lisesini tamamladı ve 1991-1995 yılları arasında çevre sağlığı teknisyeni olarak çalıştı.

1991 yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüne kaydoldu. 1995 yılında tarih bölümünden mezun oldu ve aynı yıl, İzmir-Selçuk Endüstri Meslek Lisesine tarih öğretmeni olarak atandı. 8 ay öğretmenlik yaptıktan sonra, 1996 yılında Ege Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı ve 1996-2007 yılları arasında görev yaptı. 2007 yılında Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2011 yılında doçentlik unvanı aldı.

1995 yılında, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1998 yılında, Prof. Dr. Ahmet Özgiray’ın danışmanlığında, “Basında Türk – Yunan İlişkileri (1952-1959)” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Aynı enstitüde 2005 yılında, Prof. Dr. Ahmet Özgiray’ın danışmanlığında, “İzmir’de Sağlık (1920-1938)” konulu doktora tezini tamamladı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

1. Kitaplar

1-Mehmet Karayaman, Eczacı Kemal Kamil Aktaş ve Hilal Eczanesi, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 2007.

2-Halil Oran, Yıllar Sonra, Yayına Hazırlayan: Mehmet Karayaman, İzmir, 2007.

3-Mehmet Karayaman (Eren Akçiçek ile birlikte), Atatürk’ün Türk Ocakları’nı Ziyaretleri ve Yaptığı Konuşmalar, Ankara, Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayın Nu:36, 2008.

4-Mehmet Karayaman, 20.Yüzyılın İlk Yarısında İzmir’de Sağlık, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, Nisan 2008.

5-Dr. Nazmi, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Konya Vilayeti, Yayına Hazırlayan: Mehmet Karayaman, Konya, İzçağ Yayınları, 2009.

6-Mehmet Karayaman, Üzümlü Kasabası Tarihi, Uşak, 2009.

7-Mehmet Karayaman (Eren Akçiçek ile birlikte), Menteş Ailesine Armağan, İzmir, 2009.

8-Mehmet Karayaman, Uşak’ta Kuva-yı Milliye, Uşak, Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, 2009.

9-Mehmet Karayaman, (Öğr.Görv. Ayşin Şişman ve Arş. Görv. Alper Ersaydı ile Birlikte), Atatürk’ün Uşak Ziyaretleri, Uşak, Uşak Üniversitesi Yayını, 2009.

10- Mehmet Karayaman (Eren Akçiçek ile birlikte), Prof. Dr. Fethi Serter Hayatı ve Eserleri, İzmir, 2010.

11- Mehmet Karayaman, Nuri Şeker ve Uşak Şeker Fabrikasının Kuruluşu, Uşak, Uşak Akademi Kitapevi, 2010.

12-Mehmet Karayaman, Türk Ocakları ve Uşak Türk Ocağı Tarihçesi, İstanbul, Uşak Türk Ocağı Yayını, 2012.

13-Mehmet Karayaman, İsmet İnönü’nün Uşak’ta Taşlanması Olayının İçyüzü, Uşak, Uşak Akademi Yayınevi, 2013.

14-Mehmet Karayaman, İlkler Şehri Uşak’ta Elektriğin Serüveni, İzmir, 2014.

15-Mehmet Karayaman, Kurucu Meclis Üyesi Op.Dr. Alaettin Ergönenç’in Hatıraları, İzmir, 2015.

16-Mehmet Karayaman, Sıhhiye Müdiriyet-i Umumiyesi Eczacı Diploma Defteri, Kayseri, Tiydem Yayınları, 2016.

2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Mehmet Karayaman, “Cumhuriyet Döneminde Türk Ocaklarının Köycülük ve Sağlık Alanındaki Faaliyetleri”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:6, Konya, 2008, s.135-161.

2.Mehmet Karayaman, “Türkiye’de Eczane Sayılarının Sınırlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler ve Sonuçları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: X, Sayı:1, 2008, s.115-135.

3.Mehmet Karayaman, “Vilayet Hususi İdareleri ve 1915 Yılı Faaliyetleri”,Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:8, Konya, 2009, s.121-148.

4.Mehmet Karayaman, “Osmanlı Devleti’nde Şeker Fabrikası Kurma Teşebbüsleri”,Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: XXV, Sayı:1, Temmuz 2010, s.297-318.

5.Mehmet Karayaman, “Beyşehir Hükümet Konağı”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:9, Konya, 2010, s.159-169.

6.Mehmet Karayaman, “İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Tarafından Yayınlanan Sıhhi Cidâl-Sıhhat Dergisi”, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, Yıl:2010, Cilt:18, Sayı:3, s.140-161.

7.Mehmet Karayaman, “Uşak Halkevinin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, Konya, 2011, s.33-54.

8.Mehmet Karayaman, “İlk Türk Hemşirelerinden Safiye Hüseyin Elbi’nin Hayatı ve Hatıraları”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:2012, Sayı:18, s.9-28.

9.Mehmet Karayaman, “Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi tarihçesi (1929-1939)”, Osmanlı Bilim Araştırmaları Dergisi, Cilt: XVI, Sayı:1, 2014, s.50-72.

10. Mehmet Karayaman, “Kütahya Vilayet Hususi İdaresinin 1915-1920 Yılları Arasındaki Faaliyetleri”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Sayı: 36, Güz 2014, Ankara, 2015, s.117-140.

11.Mehmet Karayaman, “Uşak Redif Taburu ve Yaptığı Hizmetler”, Tarih Okulu Dergisi, Aralık 2016, Yıl:9, Sayı: XXVIII, ss.407-453.

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedins) basılan bildiriler

1.Mehmet Karayaman, “Beyşehirli Bir Hekim ve Devlet Adamı: Doktor Hulusi Alataş”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, (Beyşehir, 11-13 Mayıs 2006) Bildiri Kitabı, s.390-395.

2.Mehmet Karayaman, “Ziraat Memuru Ali Rıza Efendi’nin ‘Menteşe Sancağının Ahval-i Ziraiye ve Araziyesi’ Adlı Eserine Göre Bodrum”, Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu (24-25 Ekim 2007) Bildiriler, Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet Özgiray-Prof. Dr. M.Akif Erdoğru, Bodrum, 2008, s.554-563.

3.Mehmet Karayaman, “Uşak’ta Kuva-yı Milliye”, Kuva-yı Milliyenin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu (İzmir,7-8 Eylül 2009) Bildirileri, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2010, II.Kitap, s.349-366.

4.Mehmet Karayaman, “Uşak’a Demiryolunun Gelişi ve Sonuçları”,CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6.Ara Dönem Sempozyum Bildirileri (14-16 Nisan 2011) Kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Adnan Şişman-Prof. Dr. Tuncer Baykara-Doç.Dr. Mehmet Karayaman, Uşak, Uşak İli Kalkınma Vakfı Yayını, 2011, Cilt:II, s.763-786.

5.Mehmet Karayaman, “Diş Hekimi Ali Rıza Oktay’ın Milli Mücadele Dönemi Hatıraları”, Büyük Taarruzun 90.Yılında Uluslar arası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, 2-4 Ekim 2012/Uşak, Ankara, 2014, s.329-358.

6.Mehmet Karayaman, “İşgal Altındaki İzmir’de Yunanlıların Yürüttüğü Sağlık Propagandası”, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir II.Uluslararası Tarih Sempozyumu, 26-28 Eylül 2012,Yayına Hazırlayan: Murat Alper Parlak, Ankara, 2015, s. 97-124.

7.Mehmet Karayaman, “Muğla Merkez ve Kazalarında Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, 3.Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu (31 Ekim -1 Kasım 2013), İzmir, 2014, Cilt:2, s. 515-539.

8.Mehmet Karayaman, “İşgal Altındaki İzmir’de Yunanlıların Yürüttüğü Sağlık Propagandası”, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir II.Uluslararası Tarih Sempozyumu, 26-28 Eylül 2012, Yayına Hazırlayan: Murat Alper Parlak, Ankara, 2015, s. 97-124.

9.Mehmet Karayaman, “Yozgat Merkez Ve Kazalarında Hilâl-İ Ahmer Cemiyetinin Kuruluşu Ve Faaliyetleri”, Uluslararası Bozok Sempozyumu (5-7 Mayıs 2016), Yozgat, Bozok Üniversitesi Yayınları, 2016, Cilt:2, s.156-174.

10.Mehmet Karayaman (Caner Yüce ile birlikte), “CHP Parti Müfettişlik Raporlarına Göre İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yozgat”, Uluslararası Bozok Sempozyumu (5-7 Mayıs 2016), Yozgat, Bozok Üniversitesi Yayınları, 2016, s.338-350.

11.Mehmet Karayaman, “CHP Parti Müfettiş Raporlarına Göre Beyşehir (1935-1950)”, II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi (6-8 Ekim 2017), Konya, 2017, ss.225-239.

4. Yazılan Ulusal Kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.Mehmet Karayaman, “Atatürk ve Aile”, Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, Editör: Prof. Dr. Necmi Ülker, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 2004, s.49-56.

2.Mehmet Karayaman, “İzmir İngiliz Askeri Hastanesi (1855)”, Prof. Dr. Necmi Ülker’e Armağan, Hazırlayanlar: Dr. Nilgün Nurhan Kara, Latif Daşdemir, Özer Küpeli, İzmir, 2008, s.251-262.

3.Mehmet Karayaman, “Türk Ocağının Kuruluşunda Tıbbiyenin Rolü”, Vatan ve Sıhhat Tıbbiyenin Yurtseverliği, Editörleri: Eren Akçiçek-Fevzi Çakmak, İzmir, 2015, s.47-60.

4.Mehmet Karayaman, “CHP Parti Müfettişlik Raporlarına Göre Tire”, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür, 75.Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, Editör: Musa Şamil Yüksel, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2017, ss.291-306.

5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.Mehmet Karayaman, “İzmir’de Yayınlanan İlk Tıp Dergisi Hıfzıssıhha Mecmuası”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt:43, Sayı:4, Aralık 2005, s.155-162.

2.Mehmet Karayaman, “Prof. Dr. Ali Haydar Bayat’ın Hayatı ve Eserleri (Nekroloji)”,Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: XXI, Sayı:2, Aralık 2006, s.275-292.

3.Mehmet Karayaman, “İzmir Valisi İzzet Beyin Kaleminden İzmir’in İşgali”,Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: VI, Sayı:15, Yıl:2007/Güz, s.3-18; 9 Eylül Kurtuluş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yayını, 9 Eylül 2011; CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyum Bildirileri,Yayına Hazırlayanlar: Kenan İnan-Yücel Dursun, Trabzon, 2011, s.763-774.

4.Mehmet Karayaman, “İzmir Terzi Mektebi”, Acta Turcıca Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl:1, Sayı:2/2, Temmuz 2009, s.1-14.

5.Mehmet Karayaman, “Cellât Gölünden Sağlık Ovasına”, ATAM (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi), Cilt:XXIV, Sayı: 72, Kasım 2008, s.693-708.

6.Mehmet Karayaman, “İzmir’de Yayınlanan İlk Tıp Dergisi Olan Hıfzıssıhha Mecmuasının 1906 Yılı Sayıları Hakkında Bir Değerlendirme”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, Sayı:12-13-14-15, İstanbul, 2010, s.165-182.

7.Mehmet Karayaman, “Kırım Harbinde Sağlık Hizmetleri (1853-1855)”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s.59-75.

8.Mehmet Karayaman, İsmet İnönü’nün Uşak’ta Taşlanması Olayının Sebep ve Sonuçları”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı: VIII, s.19-49.

9.Mehmet Karayaman, “Atatürk Döneminde Şeker Sanayi ve İzlenen Politikalar”, ATAM (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi), Mart 2012, Sayı:82, s.54-96.

10.Mehmet Karayaman (Eren Akçiçek İle Birlikte), “Anadolu’da Halk Ebeliği”, Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt:18, Sayı:71, 2012/3, s.83-95.

11.Mehmet Karayaman, “Yüzbaşı Süleyman Süruri (Emekçil) Bey’in Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye Hareketinin Ortaya Çıkmasındaki Hizmetleri”, Atatürk Yolu Dergisi, Güz 2014, Sayı:55, Ankara, 2015, s. 83-108.

12.Mehmet Karayaman (Oktay Güvemli ile birlikte), “Uşak Şeker Fabrikasının Kuruluşu ve Gelişimi”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, Temmuz 2017, ss.6-50.

13.Mehmet Karayaman, “CHP Parti Müfettişleri Raporlarına Göre Uşak (1935-1950)”, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, ss.459 – 496.

14.Mehmet Karayaman (Buğra İnal ile Brilikte), “Seyahatnamelere Göre 19. Yüzyılda Anadolu’da Yaşayan Türklerin Mezar Kültürü”, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 4, ss.675-689.

6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Mehmet Karayaman, “Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Diploma Kitabetine Ait Diploma Hakkında Bir Değerlendirme”, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, (Kayseri, 24-27 Mayıs 2006), Editör: Prof. Dr. Esin Kahya, Prof Dr. Sevgi Şar, Prof. Dr. Adnan Ataç, Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Ankara, 2006, s.193-203.

2.Mehmet Karayaman, “Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Konya Vilayeti”, 1.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi – 10.Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, 20-24 Mayıs 2008, Cilt:2, Konya, 2008, s.1927-1945.

3.Mehmet Karayaman, “İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Tarafından Yayınlanan Sıhhî Cidal-Sıhhat Dergisi”, Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), 6-9 Kasım 2007/ İzmir, Bildiriler, Editörler: Prof. Dr. Mustafa Mutluer, Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek, İzmir, 2009, s.157-185.

4.Mehmet Karayaman, “Cellât Gölünden Sağlık Ovasına”, İzmir’in Sağlık Tarihi Kongresi (1-3 Aralık 2005) Bildiriler, Editör: Eren Akçiçek-Onur Kınlı, İzmir, 2009, s.40-49.

5.Mehmet Karayaman, (Gaye Yavuzcan ile birlikte), “Ismeer or Smyrna and It’s British Hospital in 1855 Adlı Esere Göre İzmir’de Sosyal Hayat”, Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi, (İzmir, 10-12 Aralık 2009), s.427-443.

6.Mehmet Karayaman, “Uşak Memleket/Devlet Hastanesi Tarihçesi”, II.Uşak Sempozyumu (13-15 Ekim 2011) Bildiri Kitabı, Uşak, 2012, s.647-658.

7.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış bildiriler

1.Mehmet Karayaman, “Çağlar Boyunca İzmir’de Sıtma”, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Ortak Bilimsel Toplantısı, 19 Mart 2008, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Muhittin Erel Amfisi, Bornova-İzmir. (Sözlü Bildiri)

2.Mehmet Karayaman,“İzmir Sağlık Tarihi”, Türk Kültüründe İzmir Sempozyumu (3 Mayıs 2008), (Sözlü Bildiri)

3.Mehmet Karayaman, “CHP Parti Müfettişlik Raporlarına Göre Tire”, Tire Araştırmaları Sempozyumu (12-13 Mart 2015), Sözlü Bildiri.

4.Mehmet Karayaman, “Bodrum Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman ve Bodrum’a Yaptığı Hizmetler”, 4.Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu (26-27 Mayıs 2016), Sözlü Bildiri

5.Mehmet Karayaman, “Turgutlu Redif Taburu ve Faaliyetleri”, Uluslararası Turgutlu Sempozyumu (Turgutlu, 17-19 Kasım 2016), Sözlü Bildiri

6.Mehmet Karayaman, “İzmir’e Bağlı Kaza Merkezlerinde 1923 Yılında Yapılan Rum ve Ermenilere Ait Emval-i Metruke Sayımı ve Sonuçları”, Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu (27-29 Nisan 2017), İzmir, Yayınlanmamış Sözlü Bildiri

8.Diğer Yayınlar

Editörlük

CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6.Ara Dönem Sempozyum Bildirileri (14-16 Nisan 2011) Kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Adnan Şişma-Prof.Dr. Tuncer Baykara-Doç.Dr. Mehmet Karayaman, Uşak, Uşak İli Kalkınma Vakfı Yayını, 2011, Cilt:I-II.

Kitap Tanıtımı:

Mehmet Karayaman, “M. Akif Erdoğru, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584)” (Kitap Tanıtımı), Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 434, Yıl: XXXVII, Haziran 1999, s.59-60.

Makaleler

Mehmet Karayaman, “Cumhuriyetin İlanına Karşı Gösterilen Olumlu-Olumuz Tepkiler”, Olay Gazetesi, 29 Ekim 2008, Cumhuriyet Bayramı Özel Eki, s.4.

Mehmet Karayaman, “Adil Turan”, Çıkmam Sokak Yıl:1, Sayı: 1, 14 Mayıs 2009, s.10-11.

Mehmet Karayaman, “İsmet İnönü’nün Uşak’ta Taşlanması Olayının Sebep ve Sonuçları”, Uşakburada Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Eylül-Ekim 2010, s.30-43.

Mehmet Karayaman, “Atatürk ve Türk Ocakları”, Türk Yurdu, Mart 2011, Cilt:31, Sayı:283, s.200-211.

Mehmet Karayaman, “Nuri Şeker ve Uşak Şeker Fabrikasının Kuruluşu”, UŞAKOBS, Yıl:2011, Sayı:1, s.34-38.

Mehmet Karayaman, (Zeynep Yılmaz ile Birlikte), “CHP Parti Müfettişlik Raporlarına Göre Bayındır”, İzmir Araştırmaları Dergisi, Sayı:4, İzmir, 2016, s.125-142.

Mehmet Karayaman, (Buğra İnal ile birlikte), “Dr. Alaeddin Ergönenç’in Bayındır Hatıraları”,İzmir Araştırmaları Dergisi, Sayı:4, İzmir, 2016, s.1-24.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Biyoservice,kutahya,hasere,ilaclama
| ÖzTürkTASARIM.com |