Biyoservice,kutahya,hasere,ilaclama
ÇST Seyfullah Tuncay Vefat Etti

ÇST Seyfullah Tuncay Vefat Etti

1988 Diyarbakır Çevre Sağlık Meslek Lisesi Mezunu ve Ankara Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Çevr
Ana Sayfa Haberler 12 Nisan 2018 1162 Görüntüleme

2018/1 KPSS Personel Alımında Çevre Sağlıkçıya Sadece %0,33

2018/1 KPSS Personel Alımında Çevre Sağlıkçıya Sadece %0,33

Bilindiği üzere uzun süredir alım yapmayan Sağlık Bakanlığı nihayet personel alımı yapmaya karar verdi ve Maliye Bakanlığınında atamaya onay vermesiyle 2016 KPSS puanıyla 9000 Sağlık Personeli için ÖSYM ilana çıktı.

İşin en ilginç tarafı; 9000 personelin içinde sadece  Yüzde %0,33’lük pay  ile koruyucu sağlık hizmeti veren Çevre Sağlıkçı alınması oldu. Bu da Sağlık Bakanlığı tarafından mesleğimize verilen önemin sadece %0,33 olduğunu göstermektedir. Platformumuz kadro dağılımı yaparken adil bir paylaşım istemektedir.

Bu atamada uzun süredir alım yapılmayan Çevre Sağlığı Teknikerlerine 24 kadro verilmesi olup inşallah bu sayı artar umudundayız. Ayrıca Çevre Sağlığı Teknisyenlerine sadece 6 kadro verilmesi de tam bir şaşkınlık yaratmıştır.

Taşradan edindiğimiz bilgiler ışığında beklentimiz en az 200 çevre sağlıkçı olması rağmen alım sayısının 30 kişide kalması ileri ki alımlarda daha fazla alım yapılması konusunda ümitlerimizi artırmaktadır.

Konuyla ilgili Platformumuz tarafından atama açıklanır açıklanmaz 2 adet whatsapp grubu kurulmuş ve puanlar ve sıralama konusunda çalışmalar gönüllü arkadaşlar tarafından yapılmıştır.

TEKNİKER ATAMALARI İÇİN https://chat.whatsapp.com/GkwmRAv59ZaBxAuRm9p2F3

TEKNİSYEN ATAMALARI İÇİN https://chat.whatsapp.com/FLsNSq46QY0JDyiLfmKDPb

2018/1 KPSS Personel Alımı Başvurusunun 11 Nisan 2018 de başlamış olup Son Günü 18 Nisan 2018’dir.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere
yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını
kapsamaktadır.
1.2 Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan
Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans), ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde ilan edilen
sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan
Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az
birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
1.3 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans
mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih
yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst
öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması
mümkün değildir.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, önlisans veya
ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün
itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri
yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun
olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini, 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Nisan 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre
uzatılmayacaktır.
3.2 Bu kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans
düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.
Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.
3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle
incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde
kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.
Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin
karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Açıklamalar ve
Uyarılar” ile “Başvuru Genel ve Özel Şartları” bölümlerini mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı
ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT: Mezun olunan alan/program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye
göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.
Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka
emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda
yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
Tercihlerde değişiklik taleplerini, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali taleplerini veya mezuniyet
tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler, Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre
yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece
2
önemlidir. Tercih listenizi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde
bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan
tercihler geçerli olacaktır.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve
“ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri
burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre
değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için
internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı ya da
pasaportları ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak
ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse
sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka
hiç bir kişiye verilmemektedir.
3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra buradaki açıklamalar
doğrultusunda hareket ediniz. Tercih listenizdeki sözleşmeli pozisyonların kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana
yazınız.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin
ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.”
ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu
işlemi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol ediniz.
Mezun olduğunuz program/alan, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan öğrenim koşulu
ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki
tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde
bulundurunuz.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya
ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
yerleştirme ücretini (15,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan
adaylar için 19 Nisan 2018 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer
alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Nisan 2018 tarihinde
saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için
yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine
alınmayacaktır.
3.7 Adaylar tercihlerini yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih
işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr
adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih
süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini
sağlamalıdırlar.
Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar,
okullarının/üniversitelerinin ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden
güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir. MEB e-okul ve YÖKSİS ile entegrasyonu
olmayan askeri okullar, KKTC hariç yurtdışı vb. yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi
güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru
Merkezlerinde güncelleyebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin
onaylı bir örneğini ile nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında
bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı
belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezleri, eğitim bilgilerini güncelleme işlemini resmi iş gününde ve resmi iş
saatleri arasında yapacaklardır.
3
Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili
Başvuru Merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında
bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda
başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge
başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin
asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/ Başvuru Merkezlerine teslim edilmemelidir.
Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem
yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezleri tarafından yapılacak
değişiklikler, tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru
Merkezlerinin adresi, ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin
güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi
değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih
güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri zorunludur. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan
değişiklikler önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebileceği için adaylar
tarafından tercihlerin yeniden bildirilmesi işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan
programlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.
DİKKAT: 2016 KPSS’de;
* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen
adayların (31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar),
* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (24 Ağustos 2016 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış
adaylar),
* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen
adayların (31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)
tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.
4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana,
bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile
sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık
tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar
tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci
tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu
şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu
aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge
gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli
pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi
4
evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli
pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen
niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları
yapılmayacaktır.
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS’de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi
yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık
Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını
kaybedeceklerdir.
8. YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren
en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak
her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında
ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin
işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229
(IBAN NO: TR 390001002533060280115229) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin
eklenmesi gerekir.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI
AÇIKLAMALAR VE UYARILAR
1. Bu tercih kılavuzunda bulunan pozisyonlara yerleşenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında
sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecektir.
2. Sağlık Bakanlığı Taşra (SB-Taşra) teşkilatı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşen adayların
ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.
3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan
mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda
bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş
pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve
yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
4. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim
düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim – Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.
5. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen
ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 16 Nisan 2018 saat
17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen
başvuru yapmaları gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru
yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve
Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel
Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.
5
6. Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra, adayların göreve başlamak üzere başvuruda
bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında
duyurulacaktır.
7. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından göreve başlama işlemleri için
herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
8. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya
Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu
kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve
başlatılmayacaktır.
3. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli
pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
ODYOLOG:
Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun
veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Devlet Personel
Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.
PERFÜZYONİST:
Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun
veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Devlet Personel
Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ:
Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek
lisans veya doktora yapan ve Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.
SAĞLIK FİZİKÇİSİ:
Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine
radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans
mezunu olan ve Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:
“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
6
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet
birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon
bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine
bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek
taraflı feshedenler,
bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”
YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM
cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para
yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
İNG’nin tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
* Yerleştirme ücreti 15,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır.
Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme
işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir.
Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde
bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet
sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Yorumlar

Yorumlar (2 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 • Oğuzhan :

  12 Nisan 2018-18:28

  İnşaAllah hayırlısı 6 teknisyen gibi sayı çok ama çok düşük elimizden geleni saha çalışmasına katılımı sağlarız

 • Elif UZUN :

  12 Nisan 2018-19:14

  Merak ediyorum vicdanları rahat mı acaba 🤔🤔
  Bu kadar insan okudu etti sonuc niteliksiz personel… Unvanı olması ragmen calışma alanı sıfır bi devlet var elinde oda 30 kisi geri kalan binler ne yapacak acaba ??

Biyoservice,kutahya,hasere,ilaclama
| ÖzTürkTASARIM.com |