Çevre Sağlığı Teknikeri Yeşim Yener Yazdı-Sıfır Atık Mümkün mü?

Çevre Sağlığı Teknikeri Yeşim Yener Yazdı-Sıfır Atık Mümkün mü?

Çok küçükken okuduğum bir kitapta torunuyla dedesi sahilden çöpleri toplayıp atıkları yok etmek istemişle
Ana Sayfa Güncel Haber 8 Ağustos 2023 823 Görüntüleme

Çevre Sağlıkçılar Sağlık Bakanına Cevabi Mektup Yazdı

Çevre Sağlıkçılar Sağlık Bakanına Cevabi Mektup Yazdı

Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Teknikerlerini temsilen kurulan Çevre Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben mesleki sorunları içeren cevabi bir mektup kaleme alındı. Mektup Dernek Başkanlığı tarafından 8 Ağustos 2023 tarihinde Bakanlığa teslim edildi.
Sözkonusu mektup metni şöyle;

Sayın Fahrettin KOCA
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı

Sayın Bakanım mektubunuzu okuduk ve çok memnun olduğumuzu bildirmek isteriz. Aslında 14 Mart 2022 tarihinde Tıp Bayramı vesilesiyle bir mektup göndermiştik ve sosyal medyamızda yayınlamış ancak elinize geçmediğini düşünerek linkini de paylaşıyoruz. https://www.cevresaglikcilar.com/saglik-bakanimiz-dr-fahrettin-kocaya-mektup-yazdik/
Anadolu’da her mektuba bir cevap verilmeli derler. Biz de öyle düşündük. Madem Bakanımız “Bizi Düşünmüş, Bizi Önemsemiş, halimizi bir mektup ile anlatalım” diye Bakanlığımızda çalışan 3500, atanmayı bekleyen 6600 meslektaşımız bir mektup kaleme aldı ve aracı olarak ta Derneğimize vekalet verdi.
Sayın Bakanım 1966 yılından beri Türkiye’de eğitim veren ve o tarihten bu yana Türkiye’nin sağlık sisteminde bulunan, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere Bakanlımızın her biriminde rahatlıkla çalışabilecek bilgi ve beceri ile donanmış, köklü bir meslek mensubuyuz. 39 branşın içerisinde bulunan Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerleri olarak pandemi dönemi gelmeden kişisel hijyen, filyasyon ve sürveyans kelimelerine aldığımız eğitim müfredatı ve saha tecrübelerimiz yönünden en aşina sağlık meslek gruplarından biri olduğumuz aşikardır. 11 Mart 2020 tarihinde tarafınızca açıklanan ilk Covid 19 vaka tespitinden itibaren pandemi süresi içerisinde sahadan elimizi hiç çekmedik. Meslektaşlarımız bu çalışmalardan dolayı amirlerinden üstün başarı ve teşekkür belgeleri aldılar. Hatta görevli bulunduğumuz il-ilçe sağlık müdürlüklerinde ve hastane müdürlüklerinde hem rutin işlerimizi aksatmadan yürüttük hem de pandemi ile her alanda mücadele ettik. Meslektaşlarımız içerisinde pandemi dolayısıyla görev başında iken virüs kapıp vefat edenler olduğu gibi emekli olup kronik hastalığı bulunan birçok meslektaşlarımız oldu. Allah’tan rahmetler diliyoruz. Pandemideki savaşta en önde savaşmaktan vazgeçmedik ve bundan da asla gocunmadık.
Ülkemizin deprem bölgeleri yönünden yoğun bir ülke olduğunun bilincinde olarak 11 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızın enkaz altında kalıp vefat ettiği, binlercesinin ise yaralı halde kurtarıldığı 6 Şubat 2023 depremi ilk duyulduğundan itibaren meslektaşlarımız sahada aktif rol aldı. Hem arama kurtarma faaliyetlerinde hem yardım faaliyetlerinde hem de su sağlığı, dezenfeksiyonu, çöp, mezarlık ve konteyner sahalarının denetimi vb. birçok konuda vazife icra ettiler. Mesleğimizle ilgili il-ilçe sağlık müdürlerimiz ve diğer yetkili kişilerin nezaretinde çalışmalarımıza devam ettik. Deprem bölgesinde olmayan görev yerlerimizde rutin görevlerimiz yanında, göreve giden arkadaşlarımızın yerine de fazlasıyla çalıştık. Bu konuda da asla geri durmadık, duramayız çünkü bizler Asil Türk Milletinin devlet memurlarıyız.
Sayın Bakanım sorunlarımız elbette var. Hepsini buraya yazamadık ama bazıları şunlardır.
1- 1966 yılından beri Çevre Sağlığı alanında mezun veren, öncesinde Sağlık Meslek Lisesi, şimdiki dönemde ise 5 Bölümden oluşan Yüksekokullar (SMYO ve MYO) dan mezun olan Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerleri olarak 3600 ve emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözümlenmesi sonrası birçok meslektaşımız emekli olmaya karar verdi, ancak son seyyanen zammın ve ek ödemelerin emeklilik maaş ikramiyelere yansıtılmaması sebebiyle çekinceleri oluştu. Emekliliği özendirici tedbirler alınması sonrası Sağlık Bakanlığının Çevre Sağlığı Sisteminin sekteye uğramaması için 6600 mezun arkadaşımızın atanmaya hazır olduğu göz önüne alınarak, 2023 yılı içerisinde en az 1000 Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerinin acilen alım yapılması,
2- Sahada yapılan denetimler sonucu düzenlenen tutanak ve raporların hukuki olarak mahkemelerden geri dönmemesi için en az 2 teknik personelin imzası gerekmektedir. Personel Dağılım Cetvelinde Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerlerine ayrılan kadro sayılarının artırılması amacıyla nüfus sayılarına göre en az 2 personel olmak üzere ayarlanması,
3- Meslektaşlarımız meslek alanı dışında (isteği dışında) görevlendirilememesi,
4- Hastanelerde istihdam edilen Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Teknikerleri, idari işlerde (isteği dışında) görevlendirilmemesi,
5- Tütün denetimlerinde iş barışı yönünden sadece meslektaşlarımızın değil, diğer sağlık personelinin de adil şekilde görevlendirilmesi, görevlendirmelerde alınan emniyet tedbirlerinin etkinliğinin arttırılması,
6- Türkiye geneli birlikteliği sağlayacak bir genelge ile seyyar görev tazminatlarının zamanında ve düzenli olarak ödenmesinin sağlanması,
7- 1219 sayılı kanunda 2014 yılında yapılan değişiklik ile meslektaşlarımızın sağlık meslek mensubu olarak sayılmamaları nedeni ile birçok haktan (fiili hizmet zammı, 3600, ek ödeme, giyim kuşam) mahrum kalmaları söz konusu olmuştur. Özellikle ortodolidin, ozon, sıvı ve katı kireç gibi kanserojen maddelerle uğraşan, işinin önemli bir bölümü arazide yapan, yıpranma payı diye bilinen fiili hizmet zammı kapsamı dışında tutulan meslektaşlarımızın diğer sağlık personeli gibi bu haktan faydalanılması,
8- Okullar çevre ve çevre sağlığı alanında tekniker düzeyinde çok fazla mezun vermektedirler. Kamu hastanelerinde çevre sağlığı hizmetlerinin (tıbbi atık, sterilizasyon, diyaliz suyu numunesi vb.) taşeron ya da hizmet alımı yoluyla temin edilmemesi, mezun meslektaşlarımıza alana açılmasının sağlanması.
9- Çevre sağlığı, katı ve sıvı atıklar, gıda sağlığı, su bilgisi, vb. derslerin eğitimini hem teoride hem de pratikte kapsamlı bir şekilde alan 6600 mezunumuzun atamalarının Sağlık Bakanlığı’nın çevre sağlığı hizmetleri alanında, var olan tesislerde, yeni açılan ve açılacak olan şehir ve devlet hastanelerdeki kadrolara yeterli sayıda yapılması,
10- Meslektaşlarımız gezici personel olarak görev yaptıkları için, her sene verilen Devlet Memurlarına yapılacak Giyim yardımı Yönetmeliğindeki ücretlerinin günümüz fiyatları ile tekrar revize edilmesi ve ücretlerin memur maaş katsayısına sabitlenmesini bütün illerde aynı şekilde uygulanması,
11- Kamu hastanelerinde olduğu gibi özel hastanelerle de çevre sağlığı teknisyeni / teknikeri kadrosu istihdamı için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması,
12-Sağlık Bakanlığına ataması yapılmış ve çalışan personelimize ait hizmet içi eğitimlerine görevlendirmelerin daha yaygın ve çağın gereklerine uygun konularda da (iklim değişikliği, sıfır atık projeleri vb.) düzenlenmesi,
13- Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Teknikerlerinin lisans tamamlama karışıklığının halk sağlığı hizmetlerinin örnek alındığı ABD, Kanada vb. ülkelerdeki gibi üniversitelerde sadece bölüm mezunlarının tercih edebileceği uzaktan eğitim bölümleri açılması ve bu bölümlerin Sağlık Bakanlığınca intibak işlemleri yoluyla tanınması, bu bölümleri bitirenlere tıpkı öğretmenlerde olduğu gibi (Uzman Öğretmen ve Başöğretmen) vb. unvanlar verilmesinin sağlanması yada Çevre Sağlığı Mühendisliğinin önünün açılması,
14- Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerlerinin Sağlık Bakanlığında denetimlerde imza yetkisi bulunması sebebiyle sözleşmeli olarak değil direkt kadrolu olarak atanmalı ve halen sözleşmeli olarak çalışanlar kadroya geçirilmesi, o düzenleme yapılana kadar sözleşmeli personelin 1+1 yıllık olarak düzenlenmesini, süre şartı ve özelde çalışan eş durumu tayini getirilmesini,
15- Teknisyen olarak atanan arkadaşlarımızın çevre ile ilgili 2 yıllık bitirmesi halinde unvan değişikliği hakkıyla ya da doğrudan tekniker unvanını alması,
16- Misafirhane ya da konuk evleri her ile yaygınlaştırılmalı, meslektaşlarımız da bu haklardan yararlanabilmeli,
17- Vatandaş şikayetleri (besihane, koku, kanalizasyon vb.) birliktelik sağlanması için genelgeler yayınlanmalı ve bir İl’e verilen görüş diğer İlleri de ilgilendiriyorsa tüm İllere bilgi amaçlı yazılarak uygulama birlikteliği sağlanmalı,
18- Özellikle ilçelerde görev yapan meslektaşlarımız şoför sıkıntısı nedeniyle araç kullanmak zorunda kalmakta, salgın, şikâyet, tütün denetimlerinde mesai harici çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durumlar için gerekli personel istihdamının ve fazla mesai ücreti alabilmelerinin sağlanması,
19- Bakanlığımızca 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü olarak ilan edilmiş olup, söz konusu günün anlamına uygun kutlanmasını ve gerekli akademik çalışmalar yapılabilmesi için makam tarafınca uygun görülmesi halinde Derneğimizin de katılım, görüş ve önerileri doğrultusunda 1.Çevre Sağlığı Sempozyumunun Bakanlığımızca düzenlemesi, sonraki yıllarda geleneksel hale getirilmesi konularını,

Sayın Bakanım, Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerlerimizin talepleri olarak sizlere aktarıyoruz.
Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.
Arzederiz.

İbrahim GÖRÜNME
Dernek Başkanı

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

| ÖzTürkTASARIM.com |